381 - De druk van Zijn hand
 

Vers 1
As     Des  As  Es7   Des
Als de zorg zich plaatst op mijn le-vensweg
Bes7   Es7           As
 En geen licht schijnt uit hoger sfeer,
       Des As Es7  Des
O, dan steun ik vast op de eeuw'ge arm
Asdim   As     Es7 As
 Van mijn dierbare God en Heer.
Refrein
 As   Es7        Fism6 Es7 Des Es
Door de druk van Zijn hand op mij (op mij),
Es7   As
Door de druk van Zijn hand op mij (op mij),
                   As7 Des
Komt er vreugd' en kracht in de duist're nacht;
Asdim  As        Es7 As
Door de druk van Zijn hand op mij.
Vers 2
Als het schijnt of God mijn gebed niet hoort
En de hemel van koper lijkt,
O, dan klem 'k mij vast aan Zijn dierbaar kruis,
Aan Zijn liefde, die nimmer wijkt!
Vers 3
Ik vertrouw op Hem, die mij nooit verlaat,
Die mij draagt door het leven heen.
O, Zijn kracht en trouw is mij steeds nabij.
Nimmer laat Hij Zijn kind alleen.