381 - De druk van Zijn hand
 
1 Als de zorg zich plaatst op mijn levensweg
En geen licht schijnt uit hoger sfeer,
O, dan steun ik vast op de eeuw'ge arm
Van mijn dierbare God en Heer.
 
Refrein Door de druk van Zijn hand op mij (op mij),
Door de druk van Zijn hand op mij (op mij),
Komt er vreugd' en kracht in de duist're nacht;
Door de druk van Zijn hand op mij.
 
2 Als het schijnt of God mijn gebed niet hoort
En de hemel van koper lijkt,
O, dan klem 'k mij vast aan Zijn dierbaar kruis,
Aan Zijn liefde, die nimmer wijkt!
 
3 Ik vertrouw op Hem, die mij nooit verlaat,
Die mij draagt door het leven heen.
O, Zijn kracht en trouw is mij steeds nabij.
Nimmer laat Hij Zijn kind alleen.