380 - Een koninklijk kind
 

Vers 1
  As    Des As
'k Ben een koninklijk kind,
    Des
Door de Vader bemind,
     As     Bes     Es7
En 'k zal wonen in 's Ko-nings paleis.
As      Des As
In die stad nooit aanschouwd,
  Des
Met straten van goud,
   As Des As  Bes   Es7 As
Glorievol als een schoon para-dijs.
Refrein
  As   Es     Es7
'k Ben een koninklijk kind,
    As  Des As
Door de Vader be-mind,
    Bes7         Es7
En Zijn oog rust zo teder op mij!
As     Des  As
Als de daag'raad straks gloort,
   Des
De bazuin wordt gehoord,
     As Des As Bes   Es7 As
Roept Hij mij om te staan aan Zijn zij!
Vers 2
'k Ben een koninklijk kind,
Niet slechts dienstknecht of vrind.
'k Ben gekocht met het Bloed van mijn Heer!
En dat Bloed geeft mij recht
Meer te zijn dan een knecht.
'k Ben Gods kind, dat verblijdt mij zo zeer.
Vers 3
'k Ben een koninklijk kind,
Dat zijn vreugd daar in vindt,
God te loven met juub'lende stem,
Tot ik sta voor de poort,
Van het hemelse oord,
Waar ik zijn zal voor eeuwig met Hem!