379 - Niet alleen trek ik door de Jordaan
 
1 Als ik eenmaal zal staan aan de donk're rivier,
Nadat 't werk hier op aard is gedaan,
Nadat 't werk hier op aard is gedaan,
O, dan zie 'k op mij wachtend een Gids, die mij leidt.
Niet alleen trek ik door de Jordaan.
 
Refrein Niet alleen trek ik door de Jordaan.
Niet alleen trek ik door de Jordaan.
Daar is En, die steeds met mij wil gaan.
Door de golven van smart
Draagt Hij 't eenzame hart.
Niet alleen trek ik door de Jordaan.
 
2 Als geen sterre meer blinkt en de kracht mij ontzinkt,
En geen vriend mij terzijde kan staan,
En geen vriend mij terzijde kan staan,
O, dan bouw ik op Hem, die mij nimmer verlaat.
Niet alleen trek ik door de Jordaan.
 
3 Als het leven mij plaatst voor een taak mij te zwaar,
En mijn moed dreigt ten onder te gaan,
En mijn moed dreigt ten onder te gaan,
O, dan grijp ik de hand van mijn dierbaarste Vriend.
Niet alleen trek ik door de Jordaan.
 
4 In het uur van beproeving staat Hij aan mijn zij,
En Zijn liefde wist af ied're traan.
En Zijn liefde wist af ied're traan.
Daarom vrees ik geen kwaad, want Hij is steeds nabij.
Met Hem saam trek ik door de Jordaan.
 
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)