378 - Paradijsbloemen
 

Vers 1
As
Zij bloeien alleen in de schaduw,
  Es7           As
En geuren het liefst in de nacht.

Zij hebben aan menige pelgrim
  Es    Bes     Es7
Een stille verkwikking gebracht.
Refrein
Es7              As
Al doet gij geen schitt'rende daden,
  Fm     Des     C  Es7
Al zijt ge eenvoudig en klein,----
   As         As7  Des
Gij kunt toch een geurende bloeme,
Desm As    Bes7  Es7 As  Des As
Een bloeme uit glorieland zijn.--------
Vers 2
't Zijn bloemen van wondere luister.
't Zijn boden uit Eden, zo rein!
O, mochten wij, kind'ren van Jezus,
Zo'n nederig bloemeke zijn.
Vers 3
Verdragend en helpend elkander
Op 't kronkelend pad, vol gevaar,
Steeds prijzend en dankend de Meester,
Stil drogend een traan, hier en daar!
Vers 4
O, lieflijke bloemen uit Eden,
Geplant door Gods zorgende hand,
Blijft liefde en zegen verspreiden
Op reis naar het hemelse land.