377 - Ik heb Jezus lief
 

Vers 1
  Bes                    F7
'k Heb Jezus lief, mijn steun in 't moeilijk leven,
                     Bes
Mijn Heiland, die mij vrijkocht met Zijn Bloed,
                Bes7  Es   Besdim
Die mij Zijn beeld in 't harte heeft gegeven,-------
       Bes   F7       Bes
Mij kracht en hulpe schonk bij tegenspoed.
Refrein
Bes       F7         Bes
Houd vast mijn hand, o Vriend mijns le-vens,
       F7       Bes
Gij Trooster in de diepste smart.
            D7   Es
'k Heb Jezus lief, Hem wil ik dienen
      F7       Bes
Met al de liefde van mijn hart.
Vers 2
'k Heb Jezus lief, Hij ziet 't gebroken harte,
D' ootmoedige, door schuld verslagen geest.
Hij legt de handen op en heelt de smarte.
Zijn liefde is 't, die ied're wond geneest.
Vers 3
'k Heb Jezus lief, de Rots op wie ik bouwe,
Hoe zwaar de stormen woeden om mij heen,
Mijn Vorst en Heer, op wie mijn ziel betrouwe,
In zorg en nood en daagse moeilijkhen.
Vers 4
'k Heb Jezus lief, ik ben n van Zijn ranken,
En wordt gereinigd door de Hemelheer.
Laat m' in U blijven Heer, dan zal 'k U danken,
Mijn ziel altoos verheffen tot Uw eer.