377 - Ik heb Jezus lief
 
1 'k Heb Jezus lief, mijn steun in 't moeilijk leven,
Mijn Heiland, die mij vrijkocht met Zijn Bloed,
Die mij Zijn beeld in 't harte heeft gegeven,
Mij kracht en hulpe schonk bij tegenspoed.
 
Refrein Houd vast mijn hand, o Vriend mijns levens,
Gij Trooster in de diepste smart.
'k Heb Jezus lief, Hem wil ik dienen
Met al de liefde van mijn hart.
 
2 'k Heb Jezus lief, Hij ziet 't gebroken harte,
D' ootmoedige, door schuld verslagen geest.
Hij legt de handen op en heelt de smarte.
Zijn liefde is 't, die ied're wond geneest.
 
3 'k Heb Jezus lief, de Rots op wie ik bouwe,
Hoe zwaar de stormen woeden om mij heen,
Mijn Vorst en Heer, op wie mijn ziel betrouwe,
In zorg en nood en daagse moeilijkhen.
 
4 'k Heb Jezus lief, ik ben n van Zijn ranken,
En wordt gereinigd door de Hemelheer.
Laat m' in U blijven Heer, dan zal 'k U danken,
Mijn ziel altoos verheffen tot Uw eer.