375 - Zie op naar Jezus
 

Vers 1
 G
Zie op naar 't aangezicht van Jezus,
   D7            G
Zo vriend'lijk en zacht, zo vriend'lijk en zacht.

Vertel Hem al uw zorg en droefenis.
    D    Em7  A7  D
Hij schenkt u troost en kracht.
Refrein
 G
Zie op tot Hem!
 D
Rust in 't kostbaar Bloed!
 D7
Leef uit gena!
 G
Stort u in die vloed!

Ja, zie op tot Hem!
 D        D7
Hij draagt al uw smart.
   G D7 G  D7 G
Geef Hem geheel uw hart!
Vers 2
Zie op naar 't aangezicht van Jezus.
Hij kent al uw nood, Hij kent al uw nood.
Uw tranen wist Hij van de ogen,
In liefde wondergroot.
Vers 3
Zie op naar 't aangezicht van Jezus,
Vol liefd' en geduld, vol liefd' en geduld.
Uw zonden wil Hij gans vergeven.
Hij boette voor uw schuld.
Vers 4
Zie op naar 't aangezicht van Jezus,
Zo heilig en rein, zo heilig en rein.
Vertrouw, dat gij, met al uw zonden,
Zijn eigendom moogt zijn.