375 - Zie op naar Jezus
 
1 Zie op naar 't aangezicht van Jezus,
Zo vriend'lijk en zacht, zo vriend'lijk en zacht.
Vertel Hem al uw zorg en droefenis.
Hij schenkt u troost en kracht.
 
Refrein Zie op tot Hem!
Rust in 't kostbaar Bloed!
Leef uit gena!
Stort u in die vloed!
Ja, zie op tot Hem!
Hij draagt al uw smart.
Geef Hem geheel uw hart!
 
2 Zie op naar 't aangezicht van Jezus.
Hij kent al uw nood, Hij kent al uw nood.
Uw tranen wist Hij van de ogen,
In liefde wondergroot.
 
3 Zie op naar 't aangezicht van Jezus,
Vol liefd' en geduld, vol liefd' en geduld.
Uw zonden wil Hij gans vergeven.
Hij boette voor uw schuld.
 
4 Zie op naar 't aangezicht van Jezus,
Zo heilig en rein, zo heilig en rein.
Vertrouw, dat gij, met al uw zonden,
Zijn eigendom moogt zijn.