374 - Er is En omhoog
 

Vers 1
Es                        Bes7
       En,    die   denkt   aan  u    en  mij.
Er is En om-hoog,     ge - den - kend u  en mij,
          Er is En om-hoog,     ge-den-kend u en mij,
                    Es
     In  ge  -  na - de,  vol   en   vrij.
In liefde en     ge - na-de, vol en vrij.
       In lief - de en   ge - na - de, vol en vrij.
                            As
      O,   zag   elk      Zijn    red  -  dings -  kracht!
O, zag toch elk    Zijn   red-dings-kracht als wij!
        O, zag   toch elk       Zijn red-dings-kracht als wij!
       As         Bes7 Es
Zijn Naam is Jezus,       Je-zus!
Zijn Naam is Jezus, mijn wond're Je-zus!
Zijn Naam is Jezus,       Je-zus!
Refrein
Es     As
Redden kan Hij!
 F     Bes
Redden kan Hij!
Bes7    Es   As     Es
Redden kan Hij (ja redden kan Hij)!
Bes7             Es
Zijn Naam is Jezus, wond're Jezus!
Vers 2
Es                           Bes7
       En  -  maal    heeft  Hij    hier  op   aard'
Er is En om-hoog,      eens  wan - de-lend op  aard,
          Er is En   om-hoog,     eens wan-de-lend op aard,
                         Es
       Ar  -  men    om   zich   heen    ver -  gaard,
Heeft Hij de ar   -   men  om zich heen ver-gaard,
        Heeft Hij   de ar -  men   om  zich heen ver-gaard,
                         As
       Zich   Zijn     volk  ge - o  -  pen - baard.
Zich de zacht-moe  -   di  -  gen ge-o-pen-baard.
         Zich de   zacht-moe -  di- gen  ge-o - pen-baard.
      As         Bes7 Es
O, dat was Jezus,       Je-zus!
O, dat was Jezus, mijn wond're Je-zus!
O, dat was Jezus,       Je-zus!
Vers 3
Es                          Bes7
       En,    die    zelfs   Zijn  le  -  ven  gaf,
Er is En om-hoog,      die  eens zich-zel-ve gaf.
          Er is En   om-hoog,     die eens zich-zel-ve gaf.
                        Es
      Duld - de      hoon  en   dood  en   graf,
Hij duldde bit  -  t're  hoon en dood en graf,
       Hij duld -  de bit - t're  hoon en dood en graf,
                         As
      Dat   ik     vrij    werd  van    de   straf.
Opdat mijn ziel    be -  vrijd werd van de straf.
        Op-dat  mijn ziel      be-vrijd werd van de straf.
       As         Bes7 Es
O ja, 't was Jezus,       Je-zus!
O ja, 't was Jezus, mijn wond're Je-zus!
O ja, 't was Jezus,       Je-zus!
Vers 4
Es                          Bes7
       Kom,    o     zon  -  daar,  tot    die   Heer!
Er is En om-hoog,      kom  zon-daar, tot die Heer!
          Er is En   om-hoog,     kom zon-daar, tot die Heer!
                            Es
       Buig   oot  -   moe  -  dig   voor   Hem   neer!
Buig diep oot-moe   -   dig   voor Zijn voe-ten neer!
         Buig diep   oot-moe  -  dig   voor Zijn voe-ten neer!
                         As
       Hij   schenkt   vree  en   rus - te   weer.
Hij schenkt u vol   -   le  vree en rus-te weer.
         Hij schenkt  u vol  -  le vree en rus-te weer.
      As         Bes7 Es
Want Hij is Jezus,       Je-zus!
Want Hij is Jezus, mijn wond're Je-zus!
Want Hij is Jezus,       Je-zus!
(De in blauw vermelde tekst is de tekst is de koorzang.
De in rood vermelde tekst is de sopraanpartij.
De in groen vermelde tekst is de baritonpartij.)