374 - Er is En omhoog
 
1 En, die denkt aan u en mij.
Er is En omhoog, gedenkend u en mij,
Er is En omhoog, gedenkend u en mij,
In genade, vol en vrij.
In liefde en genade, vol en vrij.
In liefde en genade, vol en vrij.
O, zag elk Zijn reddingskracht!
O, zag toch elk Zijn reddingskracht als wij!
O, zag toch elk Zijn reddingskracht als wij!
Zijn Naam is Jezus, Jezus!
Zijn Naam is Jezus, mijn wond're Jezus!
Zijn Naam is Jezus, Jezus!
 
Refrein Redden kan Hij!
Redden kan Hij!
Redden kan Hij (ja redden kan Hij)!
Zijn Naam is Jezus, wond're Jezus!
 
2 Enmaal heeft Hij hier op aard'
Er is En omhoog, eens wandelend op aard,
Er is En omhoog, eens wandelend op aard,
Armen om zich heen vergaard,
Heeft Hij de armen om zich heen vergaard,
Heeft Hij de armen om zich heen vergaard,
Zich Zijn volk geopenbaard.
Zich de zachtmoedigen geopenbaard.
Zich de zachtmoedigen geopenbaard.
O, dat was Jezus, Jezus!
O, dat was Jezus, mijn wond're Jezus!
O, dat was Jezus, Jezus!
 
3 En, die zelfs Zijn leven gaf,
Er is En omhoog, die eens zichzelve gaf.
Er is En omhoog, die eens zichzelve gaf.
Duldde hoon en dood en graf,
Hij duldde bitt're hoon en dood en graf,
Hij duldde bitt're hoon en dood en graf,
Dat ik vrij werd van de straf.
Opdat mijn ziel bevrijd werd van de straf.
Opdat mijn ziel bevrijd werd van de straf.
O ja, 't was Jezus, Jezus!
O ja, 't was Jezus, mijn wond're Jezus!
O ja, 't was Jezus, Jezus!
 
4 Kom, o zondaar, tot die Heer!
Er is En omhoog, kom zondaar, tot die Heer!
Er is En omhoog, kom zondaar, tot die Heer!
Buig ootmoedig voor Hem neer!
Buig diep ootmoedig voor Zijn voeten neer!
Buig diep ootmoedig voor Zijn voeten neer!
Hij schenkt vree en ruste weer.
Hij schenkt u volle vree en ruste weer.
Hij schenkt u volle vree en ruste weer.
Want Hij is Jezus, Jezus!
Want Hij is Jezus, mijn wond're Jezus!
Want Hij is Jezus, Jezus!
 
(De in blauw vermelde tekst is de tekst is de koorzang.
De in rood vermelde tekst is de sopraanpartij.
De in groen vermelde tekst is de baritonpartij.)