373 - Kom tot Jezus
 

Vers 1
 F
Kom tot Jezus, o ziel, met uw zondig gemoed.
C7           F
Hij kent uw nood en uw wee.

Zo gij zinkt aan Zijn voet, reikt Hij zacht u de hand.
C7            F
Jezus brengt troost u en vree.
Refrein
C    C7  F
Zalige vree, volkomen vree!
             C7
Jezus brengt troost u en vree!
  F
O ziel, kom tot Hem en zoek ruste aan Zijn hart.
C7            F
Jezus geeft troost u en vree!
Vers 2
Kom tot Jezus, o kom, stel toch langer niet uit.
Kort is uw tijd hier op aard.
Geef u heden aan Hem! Hij heeft balsem voor u.
Hij is uw liefde gans waard!
Vers 3
Kom tot Jezus, mijn broeder, mijn zuster, kom nu!
Hoort naar Zijn tedere stem!
Hij maakt vrij van de zonden, vergeeft al uw kwaad.
Geef u voor eeuwig aan Hem!