373 - Kom tot Jezus
 
1 Kom tot Jezus, o ziel, met uw zondig gemoed.
Hij kent uw nood en uw wee.
Zo gij zinkt aan Zijn voet, reikt Hij zacht u de hand.
Jezus brengt troost u en vree.
 
Refrein Zalige vree, volkomen vree!
Jezus brengt troost u en vree!
O ziel, kom tot Hem en zoek ruste aan Zijn hart.
Jezus geeft troost u en vree!
 
2 Kom tot Jezus, o kom, stel toch langer niet uit.
Kort is uw tijd hier op aard.
Geef u heden aan Hem! Hij heeft balsem voor u.
Hij is uw liefde gans waard!
 
3 Kom tot Jezus, mijn broeder, mijn zuster, kom nu!
Hoort naar Zijn tedere stem!
Hij maakt vrij van de zonden, vergeeft al uw kwaad.
Geef u voor eeuwig aan Hem!