372 - Ga niet voort
 

Vers 1
 F
Zondaar, halt! O, ga niet verder!
C7          F
Is het u dan niet bekend,

Dat g' op weg zijt naar een afgrond,
F7   Bes  F C7 F
Vol van jammer en ellend'?
Refrein
 F   Bes      F
Keer terug en kom tot Jezus,
   C      G C   C7
De Erbarmer, die bevrijdt!---
 F
Nooit zendt Hij een zondaar henen!
F7   Bes   F C7  F
Kom tot Hem, zoals gij zijt!
Vers 2
Reeds te lang hebt gij gezworven,
Arm, met ketenen bela‚n.
Zelf kunt gij niet vrij u maken,
Noch des bozen macht weerstaan.
Vers 3
Kom, bij Jezus vindt gij alles,
Wat uw ziel van node heeft.
Al het heil wil Hij u schenken,
Dat Hij aan de zijnen geeft.
Vers 4
Kom en werpt u aan Zijn voeten,
Om, gered uit 's bozen macht,
Dan, te Zijner ere, weder
Op te staan in Zijne kracht.