372 - Ga niet voort
 
1 Zondaar, halt! O, ga niet verder!
Is het u dan niet bekend,
Dat g' op weg zijt naar een afgrond,
Vol van jammer en ellend'?
 
Refrein Keer terug en kom tot Jezus,
De Erbarmer, die bevrijdt!
Nooit zendt Hij een zondaar henen!
Kom tot Hem, zoals gij zijt!
 
2 Reeds te lang hebt gij gezworven,
Arm, met ketenen bela‚n.
Zelf kunt gij niet vrij u maken,
Noch des bozen macht weerstaan.
 
3 Kom, bij Jezus vindt gij alles,
Wat uw ziel van node heeft.
Al het heil wil Hij u schenken,
Dat Hij aan de zijnen geeft.
 
4 Kom en werpt u aan Zijn voeten,
Om, gered uit 's bozen macht,
Dan, te Zijner ere, weder
Op te staan in Zijne kracht.