371 - Jezus weet het
 

Vers 1
A     D  A  A/E E
Jezus kent al mijn zorgen.
E7     A  E7  A
Jezus kent al mijn leed.
       D    A
Niemand zo trouw als Jezus,
 E     B B7  E
Die alles van mij weet!
Refrein
A
Jezus, tot U vlucht mijn ziele.
 D      A     E
Niemand verstaat mijn smart.
 A         D  A
Niemand dan Gij, mijn Verlosser,
 D    Dm A E7  A
Kent mijn gebro-ken hart.
Vers 2
Here, Gij hebt gesproken:
„Komt allen, komt tot Mij,
Gij, die vermoeid, belast zijt,
Ik maak van banden vrij!”
Vers 3
Zwaar drukt mijn schuld mij neder.
'k Kniel daarom aan Uw voet.
Jezus, vergeef mijn zonden.
Reinig mij in Uw Bloed.
Vers 4
'k Wil met U verder leven,
Want 'k kan alleen niet gaan.
Leidt Gij mijn zwakke schreden
Tot aan het eind der baan.