371 - Jezus weet het
 
1 Jezus kent al mijn zorgen.
Jezus kent al mijn leed.
Niemand zo trouw als Jezus,
Die alles van mij weet!
 
Refrein Jezus, tot U vlucht mijn ziele.
Niemand verstaat mijn smart.
Niemand dan Gij, mijn Verlosser,
Kent mijn gebroken hart.
 
2 Here, Gij hebt gesproken:
„Komt allen, komt tot Mij,
Gij, die vermoeid, belast zijt,
Ik maak van banden vrij!”
 
3 Zwaar drukt mijn schuld mij neder.
'k Kniel daarom aan Uw voet.
Jezus, vergeef mijn zonden.
Reinig mij in Uw Bloed.
 
4 'k Wil met U verder leven,
Want 'k kan alleen niet gaan.
Leidt Gij mijn zwakke schreden
Tot aan het eind der baan.