370 - Als ik voor mij zie
 

Vers 1
Es     As Bes Es     As  Es
Als 'k voor--- mij zie het heilig kruis,
       As   Bes7 Es Bessus4 Bes
Waaraan eens mijn Verlos - ser stierf,----
     F   Bes  Bes7 Es  F7  Bes
Verliest al 't aards' voor mij zijn glans,
 Es  Bes7sus4 Bes7 Es  As  Es   Bes7 Es
Sterft  ook-------- mijn trots, die mij ver-dierf.
Vers 2
Mijn ziel, die 't in zichzelf nog zocht,
Kan enkel leven van gena.
Ik wil in niets meer roemen nu,
Dan in het kruis van Golgotha.
Vers 3
Daar zie ik wat de zonde is,
En wat de Heiland voor mij deed,
Toen, tot verlossing van mijn ziel,
Hij daar Zijn bange strijd volstreed.
Vers 4
Ik leefde zonder Jezus eerst,
Maar nu ik Zijne liefde ken,
De wereld mij gekruisigd is,
En ik der wereld gekruisigd ben.
Vers 5
Als dank voor zulk een liefd' is al
Wat d' aarde geven kan, te klein.
Gij vraagt het hart, Heer, 'k geef het U.
't Dankoffer wil ik zelf U zijn.