370 - Als ik voor mij zie
 
1 Als 'k voor mij zie het heilig kruis,
Waaraan eens mijn Verlosser stierf,
Verliest al 't aards' voor mij zijn glans,
Sterft ook mijn trots, die mij verdierf.
 
2 Mijn ziel, die 't in zichzelf nog zocht,
Kan enkel leven van gena.
Ik wil in niets meer roemen nu,
Dan in het kruis van Golgotha.
 
3 Daar zie ik wat de zonde is,
En wat de Heiland voor mij deed,
Toen, tot verlossing van mijn ziel,
Hij daar Zijn bange strijd volstreed.
 
4 Ik leefde zonder Jezus eerst,
Maar nu ik Zijne liefde ken,
De wereld mij gekruisigd is,
En ik der wereld gekruisigd ben.
 
5 Als dank voor zulk een liefd' is al
Wat d' aarde geven kan, te klein.
Gij vraagt het hart, Heer, 'k geef het U.
't Dankoffer wil ik zelf U zijn.