368 - Liefde zo groot
 

Vers 1
As             Bes7    Es
Tedere liefde redde mij, af-ge-dwaald lam;
Es7                     As
Voerde mij trouw op 't rechte pad uit zondevlam!
                Des  F Besm
Liefde vervulde gans mijn hart, o blijde dag,
Es7          As    Fm  As Es7  As
Toen ik, verlost van zond' en nood, mijn Je-zus zag.
Refrein
 As                      Es7
Liefde, zo groot (zo groot), maakt van banden vrij (ja vrij).
                     Fm Es As
Liefde, zo groot (zo groot), maakt mijn hart zo blij (zo blij).
                       Des
Liefde, zo groot (zo groot), wies mijn zonden rein (ja rein).
    Desm As As7 Des Desm As Es7 As
Liefde van Je-zus zal mijn vreugde zijn.
Vers 2
Jezus, de Heer, vergoot Zijn Bloed op Golgotha
Voor een verloren schaap als ik, halleluja!
Vriend'lijk leidt Hij mij aan Zijn hand, door storm en nood.
Ik ben gered door liefd' alleen, liefde zo groot.
Vers 3
Liefd' opent wijd de hemelpoort, welk schoon gezicht!
Hemelse scharen wachten mij, stralend in 't licht!
Liefde voldeed de schuld voor mij, 'k ben vrij van straf!
Jezus geleidt mijn zwakke schreÍn tot over 't graf.