368 - Liefde zo groot
 
1 Tedere liefde redde mij, afgedwaald lam;
Voerde mij trouw op 't rechte pad uit zondevlam!
Liefde vervulde gans mijn hart, o blijde dag,
Toen ik, verlost van zond' en nood, mijn Jezus zag.
 
Refrein Liefde, zo groot (zo groot), maakt van banden vrij (ja vrij).
Liefde, zo groot (zo groot), maakt mijn hart zo blij (zo blij).
Liefde, zo groot (zo groot), wies mijn zonden rein (ja rein).
Liefde van Jezus zal mijn vreugde zijn.
 
2 Jezus, de Heer, vergoot Zijn Bloed op Golgotha
Voor een verloren schaap als ik, halleluja!
Vriend'lijk leidt Hij mij aan Zijn hand, door storm en nood.
Ik ben gered door liefd' alleen, liefde zo groot.
 
3 Liefd' opent wijd de hemelpoort, welk schoon gezicht!
Hemelse scharen wachten mij, stralend in 't licht!
Liefde voldeed de schuld voor mij, 'k ben vrij van straf!
Jezus geleidt mijn zwakke schreÍn tot over 't graf.