366 - Gered door genade
 

Vers 1
Bes            Es
Als ik in schoonheid mijn Koning zal zien,
 F7           Bes
Schitt'rend in glorie en pracht,
             Es
Zal 'k Hem aanbidden met lof en met dank,
 C           F     F7
Prijzen Zijn liefde en macht (en macht).
Refrein
Bes
Vrij,       vrij!
Ja ik ben vrij, ge-red door gena!
           Besm F7
Ja, 'k ben gered door ge - na  -   de!
Ja, 'k ben gered door ge - na, door ge-na!
          Bes
Vrij,       vrij!
Ja ik ben vrij, ge-red door gena!
C            F
Ja, 'k ben gered door gena (door gena)!
Bes
Vrij,       vrij!
Ja ik ben vrij, ge-red door gena!
            Es
Ja, 'k ben gered door gena  -   de!
Ja, 'k ben gered door gena, door ge-na!
  Esdim Es      Bes  Besdim Bes
Glo-rie voor Jezus! Ik weet: 'k ben ge-red!
 C7      F7      Bes   Es Bes
Vrij door het Bloed van het Lam (van het Lam)!
Vers 2
Lange tijd doold' ik op zondige pan,
Luisterde niet naar Gods stem,
Doch Zijn genade verbrak mijn boos hart.
'k Gaf mij toen gans'lijk aan Hem (aan Hem).
Vers 3
Nu kan ik juichen: Mijn ziel is gered.
Ere zij 't Lam, ons geslacht!
'k Weet door genade: Mijn schuld is betaald.
Jezus heeft 't voor ons volbracht (volbracht)!
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)