364 - Vul uw lamp
 
1 Nog een wijl en Jezus zal verschijnen.
Vul uw lamp! Vul uw lamp!
Zonder brandstof gaat uw lichtje kwijnen.
Vul met olie uwe lamp!
 
Refrein O, sluimer toch niet langer!
Slaap niet langer, sluimer toch niet langer!
Vul uw lamp! Vul uw lamp!
O, sluimer toch niet langer!
Slaap niet langer, sluimer toch niet langer!
Vul met olie uwe lamp!
 
2 Wees niet traag gelijk de dwaze maagden.
Vul uw lamp! Vul uw lamp!
Volg de wijzen na, die God behaagden.
Vul met olie uwe lamp!
 
3 Bidt, o vrienden, om de kracht van boven.
Vul uw lamp! Vul uw lamp!
Zonder glorie kunt gij God niet loven.
Vul met olie uwe lamp!
 
4 Blijf niet sluim'ren, aan de rand der wegen.
Jezus komt! Jezus komt!
Gaat de Bruidegom met lofzang tegen.
Maranatha, Jezus komt!
 
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)