363 - Mijn wondervolle droom
 

Vers 1
 As                Desm As
Eens schonk God mij een droom, ja, een wondere droom,
    Des Desdim      As
In het uur  van de komende dag,
     Es7   Esdim Es7      Fm   Es As
Toen de nachtscha-duw week voor de glimlach der zon,
     Es     Bes7    Es
En mijn ziel nog in sluimering lag.
Refrein
As             Des
O, die wondere droom is een boodschap van heil,
   As          Es  Bes7  Es
Profetie van een eeuwig bestaan (ja bestaan),
      Asdim As          C7     Fm
En ik weet, als mijn oog 't licht zal zien van omhoog,
Asdim   As     Es7     As
 Dat mijn droom in vervulling zal gaan.
Vers 2
In mijn droom zag 'k mijn Koning op wolken van goud
Nederdalen, in glorie en pracht,
Door Zijn eng'len omringd en Zijn heilige schaar,
Allen lovend Zijn glorie en kracht.
Vers 3
En ik las het verlangen op 't dierbaar gelaat
Van de Bruigom, die nadert Zijn bruid,
En Zijn oog rustte liefdevol op deze schaar,
Die ter middernacht toog tot Hem uit.
Vers 4
En ik zag hoe Zijn blik zocht mij, nederig kind.
Ja, mijn dierbare Jezus zocht mij,
En een liefde, zo teder, vervulde mijn ziel.
Welk een heerlijke Heiland is Hij!