Glorieklokken 362 - Glorie

Vers 1

 Des  Ges  Des
Straks breekt de stonde aan,
As As7 Des
Glorie! Glorie!
Ges       Des As7 Des
Dat 'k tot mijn Heer zal gaan,
Ges Gesdim Ges      Des
Als  Hij zal komen met kracht,
  As       Es7 As   As7
In majesteit, eer en pracht.----

Refrein

Des   As7
Glorie! Glorie!
             Des  As
O welk een vreugd zal 't zijn,---
As7 Des       As7
Als ie-dere schaduw wijkt voor 't licht,
            Des
Dat straalt van Jezus' aangezicht.
    Ges
Glorie! Glorie!
Des   As As7 Des
 E-re de He-melvorst.

Vers 2

D' archangel roept mijn naam.
Glorie! Glorie!
'k Vaar, met Gods volk tezaam,
Jezus mijn Heer tegemoet,
Die redde mij door Zijn Bloed.

Glorieklokken 362 - Glorie

Vers 3

Eeuwige zaligheid,
Glorie! Glorie!
Is voor Gods kind bereid,
Als de bazuin Gods zal slaan,
De graven straks opengaan!

Vers 4

Schaduwen zullen vliÍn,
Glorie! Glorie!
Als ik mijn Heer zal zien.
Zorgen en leed zijn voorbij,
Als 'k staan zal aan Jezus' zij.