361 - Fluistering der hoop
 

Vers 1
 Es      As     Es
Zacht als de stem van een engel,
Bes7            Es
Fier als het stil ruisend riet,
           Es7 As
Zingt, onder schaduw van zorgen,
Es     Bes7    Es
Hope, haar eeuwigheidslied!
       Bes7    Es
Wacht tot de nacht is verdwenen.
 Bes     F7     Bes  Bes7
Wacht tot de storm is bedaard.-----
 Es     As      Es
Hoop op het zonlicht dat morgen
      Bes7     Es
Stralen zal o - ver de aard.
Refrein
Bes7               Es
Fluis    -    t'ring der hoop,
Fluist'ring der hoop,      fluis-t'ring der hoop,
    Bes7         Es
O, hoe min      ik uw stem!
    O, hoe min ik,   'k min ja uw stem!
 As              Es
Spreek        van Gods trouw,
Spreek van Gods trouw,     spreek van Gods trouw,
    Bes7         Es
Doe mij rus   -   ten in Hem!
    Rusten in Hem,    rus-ten in Hem!
Vers 2
Lijkt ook, bij scheem'ring des avonds,
't Zonlicht onzichtbaar en ver,
Toch dringt door 't nachtelijk duister
Schitt'rend een hemelse ster.
Waart ook de nacht om ons henen,
Straks breekt het morgenlicht aan.
Zo zullen w' ook, na dit leven,
Eenmaal in 't glorielicht staan.
Vers 3
Hope des eeuwigen levens,
Krachtbron die nimmer vergaat,
O, zing ons altijd van Jezus,
Tot onze ure eens slaat.
Dan zal het oog Hem aanschouwen,
Hem die ons harte bemint.
Kom, o gezegende morgen,
Naar u verlangt Jezus' kind!
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)