360 - De God van Elia leeft nog!
 

Vers 1
 As          Des
Voor 't aangezicht van Is-raŽls God
   As        Es7
En 't ganse volk des Heren,
    As    Des
Bracht E-lia een of-ferand
  As       As
Om Godes Naam te eren!
   Es7     As
Hij stortte water op het hout
  Des        As
En bad om vuur van boven.
        Es     As
Toen viel het vuur en 't ganse volk
 Fm E7 As Es7 As
Begon de Heer te loven!
Refrein
As7 Des       Desm   As
 E - li-a's God leeft nog, voorwaar!
C7 Fm  Bes7    Es
De machti-ge Alzegenaar!
Es7 As       As7  Des
En als wij bidden in dit uur,
   As        Es7   As
Dan doopt Hij ons met Geest en vuur!
Vers 2
Elia's God leeft heden nog.
Hij antwoordt op uw beden,
Vervult u met Zijn Heil'ge Geest,
Met vuur van boven, heden!
O, heel uw altaar in Zijn Naam,
Breng 't offer van uw leven.
Hij, die dezelfde is altoos,
Zal zeker antwoord geven!
Vers 3
Elia's God leeft heden nog.
Hij zoekt oprechte harten,
Die gans'lijk Hem zijn toegewijd
En Bašl durven tarten!
Leg alles op het altaar nu.
Laat God in u regeren,
En 't hemels vuur van God, de Heer,
Zal 't offer gans verteren!