360 - De God van Elia leeft nog!
 
1 Voor 't aangezicht van IsraŽls God
En 't ganse volk des Heren,
Bracht Elia een offerand
Om Godes Naam te eren!
Hij stortte water op het hout
En bad om vuur van boven.
Toen viel het vuur en 't ganse volk
Begon de Heer te loven!
 
Refrein Elia's God leeft nog, voorwaar!
De machtige Alzegenaar!
En als wij bidden in dit uur,
Dan doopt Hij ons met Geest en vuur!
 
2 Elia's God leeft heden nog.
Hij antwoordt op uw beden,
Vervult u met Zijn Heil'ge Geest,
Met vuur van boven, heden!
O, heel uw altaar in Zijn Naam,
Breng 't offer van uw leven.
Hij, die dezelfde is altoos,
Zal zeker antwoord geven!
 
3 Elia's God leeft heden nog.
Hij zoekt oprechte harten,
Die gans'lijk Hem zijn toegewijd
En Bašl durven tarten!
Leg alles op het altaar nu.
Laat God in u regeren,
En 't hemels vuur van God, de Heer,
Zal 't offer gans verteren!