359 - Pinksterkracht
 

Vers 1
As                  Es As
Op de dag, de dag van 't heilig Pinksterfeest,
As7  Des       As
Viel kracht van boven neer.
  Es7       As
De jong'ren werden gans vervuld
  Bes7      Es7
En loofden saam de Heer.
As        Fm Des As
In vreemde talen prezen zij.
     Es As         Es7 As
De Geest des Heren maakt 't hart zo blij!
Refrein
As
De kracht (de kracht), de kracht (de kracht),
                   Des       As
                 de volle Pinksterkracht
  Es      Es7      Assus4 As
Is heden ook voor u (voor u), is heden ook voor u (voor u)!

De kracht (de kracht), de kracht (de kracht),
                   Des       As
                 de volle Pinksterkracht,
             Es7 As
Ja, is he  -  den ook voor u!
Ja, is heden ook voor u, voor u!
Vers 2
Jezus sprak: „Ik zend u heden van omhoog
De Heil'ge Geest van God.
Hij zal u leiden in mijn spoor,
Besturen gans uw lot.
De Trooster vol van heerlijkheid,
Die u in al de waarheid leidt!”
Vers 3
Wacht, o wacht, o wacht niet langer, kom mijn vriend.
Die doop is ook voor u!
De tijd van wachten is voorbij.
O, geef uw hart Hem nu!
Hij maakt u sterk in 's levens strijd.
Bereid u voor de eeuwigheid!
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)