357 - Bede om de doop met de Heilige Geest
 

Vers 1
 C      F  G7 C  F C
Kom Heilige Geest, kom nu!-----
        D7 G
Vervul mijn har - te.
G7
Ik kniel voor Uw aanschijn neer.
        C Csus4 C
Neem weg mijn smar -  te.
        F  C
Ik geef mij nu gans aan U.
       F
Verhoor mijn bede!
      C    Am C
O Heilige Geest, kom nu---,
   G7     C
En schenk mij vrede.
Vers 2
Mijn zonden zijn U bekend.
'k Belijd ze weder.
'k Leg thans al mijn zorg en last
Bij 't kruishout neder.
Gewassen in 't dierbaar Bloed
Van 't oude leven,
Kom ik, Heil'ge Geest, tot U
Met heilig beven.
Vers 3
O, zie m' in genade aan.
'k Hef op de handen.
O, hoor toch mijn smeekgebed.
Maak los mijn banden!
Gebroken is gans mijn ziel
Voor U, o Here!
O, vul toch dit lemen vat
Tot Jezus' ere!