357 - Bede om de doop met de Heilige Geest
 
1 Kom Heilige Geest, kom nu!
Vervul mijn harte.
Ik kniel voor Uw aanschijn neer.
Neem weg mijn smarte.
Ik geef mij nu gans aan U.
Verhoor mijn bede!
O Heilige Geest, kom nu,
En schenk mij vrede.
 
2 Mijn zonden zijn U bekend.
'k Belijd ze weder.
'k Leg thans al mijn zorg en last
Bij 't kruishout neder.
Gewassen in 't dierbaar Bloed
Van 't oude leven,
Kom ik, Heil'ge Geest, tot U
Met heilig beven.
 
3 O, zie m' in genade aan.
'k Hef op de handen.
O, hoor toch mijn smeekgebed.
Maak los mijn banden!
Gebroken is gans mijn ziel
Voor U, o Here!
O, vul toch dit lemen vat
Tot Jezus' ere!