356 - Opwekkingslied
 

Vers 1
As
Levend Water, daal nu neer in stromen.
  Es7                As
't Dorre land verwacht sinds lang uw heil.
               Des
Wil met nieuwe zegen tot ons ko-men,
 As       Es Es7 As
Vreugde zonder perk of peil.
Refrein
As
Glorievol! Glorievol!
       Essus4 Es
Wolk van spade re - gen,
Es7
Doop ons weer, als weleer,

Met uw wond're Pinksterzegen.
As
Glorievol! Glorievol!
        Des
Leid ons levenslot
Es   Cm  Fm   Besm
In Uw kracht, dag en nacht,
  As    Es    As
O, eeuw'ge Geest van God.
Vers 2
Heil'ge vlam, verteer ons oude leven.
Drijf, o Geest, ons hart naar Jezus heen.
Wil Uw volk weer wondergaven geven,
Als in tijden lang geleÍn.
Vers 3
Laat, o Heer, de spade regen vallen.
Overstroom ons harte met Uw Geest.
Red van hel en dood nog duizendtallen.
Geef een laatste Pinksterfeest.
Vers 4
Dat w' in nieuwe tongen Jezus prijzen,
Juub'len gloriezang voor onze Heer.
Straks zal ied're tong Hem eer bewijzen,
Buigen aan Zijn voeten neer.