356 - Opwekkingslied
 
1 Levend Water, daal nu neer in stromen.
't Dorre land verwacht sinds lang uw heil.
Wil met nieuwe zegen tot ons komen,
Vreugde zonder perk of peil.
 
Refrein Glorievol! Glorievol!
Wolk van spade regen,
Doop ons weer, als weleer,
Met uw wond're Pinksterzegen.
Glorievol! Glorievol!
Leid ons levenslot
In Uw kracht, dag en nacht,
O, eeuw'ge Geest van God.
 
2 Heil'ge vlam, verteer ons oude leven.
Drijf, o Geest, ons hart naar Jezus heen.
Wil Uw volk weer wondergaven geven,
Als in tijden lang geleÍn.
 
3 Laat, o Heer, de spade regen vallen.
Overstroom ons harte met Uw Geest.
Red van hel en dood nog duizendtallen.
Geef een laatste Pinksterfeest.
 
4 Dat w' in nieuwe tongen Jezus prijzen,
Juub'len gloriezang voor onze Heer.
Straks zal ied're tong Hem eer bewijzen,
Buigen aan Zijn voeten neer.