355 - Het is brandend in mijn ziel
 
1 Mijn hart aanbidt en prijst
De liefde van mijn Heer.
Hij zond Zijn Heil'ge Geest
In vuur'ge tongen neer.
De Heil'ge Geesteswind
verdreef de dorre bla‚n,
En in mijn blijde ziel
Is 't zonlicht opgegaan.
 
Refrein 't Is brandend in mijn ziel.
't Is brandend in mijn ziel.
Dat heil'ge Pinkstervuur is brandend in mijn ziel.
Dat heil'ge Pinkstervuur is brandend, brandend in mijn ziel.
Prijst God, de nacht verdween.
Een nieuwe dag verscheen.
Mijn leven is nu toegewijd aan Hem alleen.
Mijn leven is nu toegewijd aan Hem, aan Hem alleen.
 
2 Mijn alles geef ik U,
O Trooster van mijn hart.
Mijn leidstar in de nacht,
In 't uur van zorg en smart,
Gij wilt steeds met mij gaan
Tot aan het eind der baan,
Mijn Gids vol heerlijkheid
Die blijft in eeuwigheid.
 
3 O, eeuwig lof en prijs
Zij U mijn God en Heer.
Gij dierb're Christus Geest,
Die daalde tot ons neer,
Gij hebt mij in gena
Gods liefd' geopenbaard.
U zij de dank gebracht
In hemel en op aard.
 
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)