354 - Kom, Heilige Geest
 
1 O, hoe verlangt toch mijn ziel naar Uw kracht,
O, Heil'ge Geest.
Gij zijt mijn licht in de sterloze nacht,
O, Heil'ge Geest.
 
Refrein Kom, Heil'ge Geest.
Kom, Heil'ge Geest,
Zegen thans Uw volk dat Gode eert en vreest.
Kom, Heil'ge Geest.
Kom, Heil'ge Geest,
Schenk ons dorstig harte thans een Pinksterfeest.
 
2 'k Smacht naar de waat'ren des levens, zo rein,
O, Heil'ge Geest,
Schoon als kristal, uit de klare fontein,
O, Heil'ge Geest.
 
3 Schenk mij Uw gaven en doop mij met vuur,
O, Heil'ge Geest.
Kom en doorstroom mij met kracht in dit uur,
O, Heil'ge Geest.