352 - Opstanding
 

Vers 1
As
Op de eerste dag der week rees Jezus uit het graf.
   Des As  Es7  As Es
Halle-lu-ja, prijst de Heer!
     As
Hij, die aan het ruwe kruis voor ons Zijn leven gaf,
    Es   Bes7sus4 Bes7 Es
Keerde uit de  do - den weer.
Refrein
As           Des F7 Besm
Ja, de Heer is waarlijk op-ge-staan!
  Es           Es7
't Smart'lijk lijden is voorbijgegaan.
    As   Es         As
Hij verwon de dood, en des satans macht,
          Es7          As
Heeft de wereld 't licht van Gods heil gebracht.
As7  Des   As    Asm Es7  As
O, gij volk van God, heft de glorievaan,
Esdim  Es          Bes7 Es
Want de Heiland is waarlijk op-ge-staan.
As          Des F7 Besm
Halleluja, brengt Hem lof en eer!
 Es         Es7
Aard en hemel kniele voor Hem neer.
    As     Es7    As As7   Des
Ied're tong prijze Je-zus, de sa-tan ten spijt.
  Desm As   Es Es7 As   Es   As
Hem zij lof en e - re tot in eeuwigheid!
Vers 2
In de morgen daald' een heil'ge engel van omhoog,
Die de steen wegnam van 't graf,
En de Zoon van God, gewekt door 's Vaders eigen hand,
Wierp het somb're doodskleed af.
Vers 3
Jezus leeft! Ook wij zijn met de Heiland opgestaan.
Achter ons ligt 't oude graf.
Al mijn zonden zijn door 't Bloed van Jezus weggedaan.
Prijst Hem, die ons 't leven gaf!