351 - Zijn oog rust op u
 

Vers 1
Es     G7       Cm
Ik zag En hangen aan het hout
Cm7 As    Asdim Es
In dromen mij-ner ziel.
  Bes7        Asdim Cm
Hij wendde zacht het oog tot mij
    F7       Bes  Besdim Bes
Toen 'k aan Zijn voeten viel.------------
Refrein
Bes7 Es  C  C7 F7
Zijn oog rust op u.
   Bes7    Es
Zijn oog rust op u.
  Fm7       Cm Fm Es
O, geef aan uw Heiland uw harte.
 F7          Bes7
Geef Hem uw har-te, ja nu.
Geef    Hem   uw hart.
Bes7 Es  C  C7 F7
Zijn oog rust op u.
   Bes7    Es
Zijn oog rust op u.
Bes7 Es7    Assus4 As
 O, weiger niet lan - ger.
  C7     F7
O, weiger niet langer
   Bes7        Es
Zijn oog rust smekend op u.
Vers 2
Ik zag Zijn blik op mij gericht,
Zo dringend en toch teer,
En nimmer zal 'k vergeten, neen,
Die blik van mijne Heer.
Vers 3
Het was alsof Hij sprak tot mij:
Dat deed Ik, kind, voor u,
En gij, wat deed gij ooit voor Mij?
O, geef Mij antwoord nu.
Vers 4
Toen vloeiden tranen uit mijn oog,
En 'k boog mij voor Hem neer.
Mijn alles, alles geef ik U,
O, Jezus, trouwe Heer.
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)