351 - Zijn oog rust op u
 
1 Ik zag En hangen aan het hout
In dromen mijner ziel.
Hij wendde zacht het oog tot mij
Toen 'k aan Zijn voeten viel.
 
Refrein Zijn oog rust op u.
Zijn oog rust op u.
O, geef aan uw Heiland uw harte.
Geef Hem uw harte, ja nu.
Geef Hem uw hart.
Zijn oog rust op u.
Zijn oog rust op u.
O, weiger niet langer.
O, weiger niet langer
Zijn oog rust smekend op u.
 
2 Ik zag Zijn blik op mij gericht,
Zo dringend en toch teer,
En nimmer zal 'k vergeten, neen,
Die blik van mijne Heer.
 
3 Het was alsof Hij sprak tot mij:
Dat deed Ik, kind, voor u,
En gij, wat deed gij ooit voor Mij?
O, geef Mij antwoord nu.
 
4 Toen vloeiden tranen uit mijn oog,
En 'k boog mij voor Hem neer.
Mijn alles, alles geef ik U,
O, Jezus, trouwe Heer.
 
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)