350 - Ben ik het, Heer?
 
(Het lied begint met een korte muziekale inleiding.)
Gitaaraccoorden bij de muziekale inleiding:
F Bes F
Vers 1
 F   Dm  F  Dm Am Bes   Dm  E7  Am
Ben ik het Heer, die U aan 't kruishout bracht,
Am7 Dm F  Bes  C   Bes  F
Die eens Uw trouwe liefde heb veracht?
 Am7 Dm   Bes      Am  F Bes6   Am
Draag ik de schuld van 't geen Gij leed die nacht?
Dm C Am  F
Ben ik het, Heer?
Vers 2
Ben ik het Heer, o, heil'ge Koningszoon,
Die vlocht tezaam de doornen van Uw kroon,
Die U vervolgde met mijn smaad en hoon?
Ben ik het, Heer?
Vers 3
Ben ik het Heer, onwaardig en onrein,
Die uit gena Uw eigendom mag zijn,
Door 't heilig Bloed verlost van zondepijn?
Ben ik het Heer?
Vers 4
Ook voor mijn schuld stierft Gij op Golgotha!
Wie kan verstaan, die volheid van gena?
'k Leg vol van dank, mijn leven voor U neer.
'k Ben d' Uwe Heer!