349 - De hand, die gewond werd voor mij
 
1 De hand, die gewond werd voor mij, voor mij,
Die maakte mij, zondaar, van schulden vrij.
Aan 't kruishout droeg Jezus de straf voor mij.
O, welk een Verlosser en Vriend is Hij!
 
Refrein De hand, die gewond werd voor mij (voor mij),
De hand, die gewond werd voor mij (voor mij),
Die maakte mijn ziele van zondelast vrij,
De hand, die gewond werd voor mij (voor mij).
 
2 De hand, die doorboord werd om mijnentwil,
Die leidt mij door 't leven zo zacht en stil,
Beschermt bij verzoeking of ongeval,
En voert mij getrouw door dit tranendal.
 
3 De hand, eens doornageld voor u en mij,
Verlost ons van satans heerschappij,
Verbreekt onze banden en maakt ons blij
Waar is toch een Heiland zo goed als Hij?
 
4 De hand, die gewond werd aan 't ruwe kruis,
Die wijst ons de weg naar 't hemels thuis.
Ik hoor reeds van verre het zoet geruis
Van d' eeuwige bron in het Vaderhuis.