348 - Kindeke teder
 
1 Kindeke teder, ligt sluim'rend neder
In een kribje, arm en klein.
 
Refrein Kerstklokjes klingen
En engelen zingen:
„Straks zal 't vrede weer op aarde zijn.”
 
2 Kindeke Jezus, vol van genade,
Maak mijn hartje goed en rein.
 
3 Ere zij God! In mensen behagen!
Harpen ruisen, teer en fijn.