347 - Ere zij onze Koning
 

Vers 1
Bes    Bes7 Ges
E-re zij on-ze Ko-ning,
Bes     F7   Bes
Jezus, Gods een'ge Zoon,
F7        Bes
Die tot ons nederdaalde,
 F    C7  F  C7  F  F7
Van 's Vaders heil'ge troon.---
Bes       Bes7 Ges
Je-zus, de Zoon des mensen,
Bes    D  Es  D   D7
Vol van genaad' en kracht,---
 Es       Esm6 Bes
Werd in een stal ge - bo-ren
 F7     Bes F7 Bes
Eens in die heil'ge nacht.
Refrein
Bes           F7
 E-re zij God, vreed' op aar    -    de!
 E  -  re       zij        God!
 E  -  re       zij God, vreed' op aard'!
            Bes
Hoort d' engelen zingen op blijde toon:
          Besm F
„God heeft in mensen be - ha - gen,
„God heeft in mensen een wel-be-ha-gen,
 C           C7  F          F7
Zond tot red-ding ons Zijn Zoon.” (O prijst de Heer)
Zond   tot   red-ding ons    Zijn   Zoon.”
Bes          F7
Lieflijke Ster-re van Beth   -   l'hem,
Lief  - lij -ke   Ster   -   re,
Lief  - lij -ke   Ster van Beth-le-hem,
            Bes
Straal in mijn hart, o licht van omhoog.
          G7       C
Dat d' aarde zich koest're in Uw stralen!
 F    C7   F7   Bes
Schijn tot in de diepste da-len.
Es  Ges  Bes
E-re zij de Zo-ne Gods,
  Ges     Bes
Ja, nu en tot in eeuwigheid!
     F7    Bes
Geprezen zij Zijn Naam,
Ges Bes  F7  Bes
Ja, tot in eeuwigheid!
Vers 2
Ere de Vorst des levens,
Bronwel van vreed' en kracht.
Jezus, de Vriend der mensen,
Heeft ons Gods heil gebracht,
Kwam tot de donk're wereld,
Droeg onze straf aan 't kruis,
Heeft ons de weg geopend
Tot 't hemels Vaderhuis.
Vers 3
Glorie zij 't Kind van Bethl'hem!
Liefde, oneindig groot,
Drong Hem zichzelf te off'ren
Voor 's mensen zielenood.
Voor ons gaf Hij Zijn leven,
Stortte op 't kruis Zijn Bloed.
Jezus, de Zoon des mensen,
Heeft onze schuld geboet.
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.
De in groen vermelde tekst is een tweede tegenzangpartij.)