346 - In Uw liefde diep verborgen
 
1 In Uw liefde diep verborgen,
Volg ik trouw het smalle pad,
Tot 'k bij 't schijnsel van de morgen
't Licht zie van de gouden stad.
 
Refrein Zachtkens ruist de Naam van Jezus
In mijn ziele dag en nacht!
Hij, de liefste uit tienduizend,
Vol van waarheid, liefd' en kracht.
 
2 Wat kan mij van Jezus scheiden?
Geen verzoeking, angst of pijn.
Gaarne wil ik voor Hem lijden,
Als ik slechts Zijn kind mag zijn!
 
3 Onbeschrijf'lijk is de vrede,
Die Hij uitstort in mijn hart.
Hij verhoort mijn zwakke bede
En vertroost mij in mijn smart.
 
4 Morgenster, vol licht en glorie,
Schitt'rend over berg en dal,
Werp Uw schijnsel in mijn harte,
Jezus, Gij, mijn enig „Al”!