345 - Glorie voor Jezus' Naam
 

Vers 1
Bes F7 Bes A   Bes
Glo-rie voor Jezus' Naam!
               F7
Hij gaat voor in 's levens strijd.

Glorie, prijst al tezaam
          Besdim7 Bes
Zijne kracht en majesteit!-----
   F7  Bes A  Bes
Hij schenkt moed en geloof,
        F7 Bes Es
Als we zien op Hem al-leen.
        Cm
Komt, laat ons strijden voor Hem,
     Bes     G7
Luist'ren naar Zijne stem,
  Cm     F7   Bes
De Hoorder van onze gebeÍn.