345 - Glorie voor Jezus' Naam
 
1 Glorie voor Jezus' Naam!
Hij gaat voor in 's levens strijd.
Glorie, prijst al tezaam
Zijne kracht en majesteit!
Hij schenkt moed en geloof,
Als we zien op Hem alleen.
Komt, laat ons strijden voor Hem,
Luist'ren naar Zijne stem,
De Hoorder van onze gebeÍn.