344 - Voorwaarts
 
1 Voorwaarts! Op Gods bevel.
Op, gij strijders voor de waarheid.
Voorwaarts! In Jezus' Naam.
Vormt nu Gods leger al tezaam.
Vreest voor geen overmacht.
Jezus schenkt altijd kracht.
Voorwaarts! Ja voorwaarts!
Tot Jezus straks als Koning komt.
 
2 Voorwaarts! In vast geloof.
Jezus zal u nooit beschamen.
Volgt, onder hoon en spot,
Trouw 't voetspoor van uw Heer en God.
Vreest voor geen overmacht.
Jezus schenkt altijd kracht.
Voorwaarts! Ja voorwaarts!
Tot Jezus straks als Koning komt.