343 - Prijst de Heer
 

Vers 1
As     Des    As
Halleluja, prijst de Heer!
 Es   Des      As
Brengt uw Heiland lof en eer.
      Es7
Prijst de Heer (prijst de Heer)!
      As
Prijst de Heer (prijst de Heer)!
          Des   As
Op het kruis kocht Hij ons vrij
    Des       As
Van des sa-tans heerschappij.
      Es7
Prijst de Heer (prijst de Heer)!
      As
Prijst de Heer (prijst de Heer)!
Refrein
As
Lof en eer (lof en eer)

Zij onze Heer (zij onze Heer).
Es7
Al mijn schuld is door gena
   As
Uitgewist op Golgotha.
             Des  As
Glorie, glo   -   rie, o-verwin - ning,
      Glorie, glorie,     over-win-ning,

Door het Bloed (door het Bloed).
Es7  As   Des As
Halleluja (halle-luja)!
Vers 2
't Godd'lijk Lam, voor ons geslacht,
Heeft ons heil en vree gebracht.
Prijst de Heer (prijst de Heer)!
Prijst de Heer (prijst de Heer)!
D' arme zondaar, zwak en blind,
Maakt Hij tot een koningskind.
Prijst de Heer (prijst de Heer)!
Prijst de Heer (prijst de Heer)!
Vers 3
Ied're keten is geslaakt.
'k Ben door 't Bloed gans vrijgemaakt.
Hem zij d' eer (Hem zij d' eer)!
Hem zij d' eer (Hem zij d' eer)!
'k Leg mijn „al” aan Jezus' voet,
Die mijn zonden heeft geboet.
Prijst de Heer (prijst de Heer)!
Prijst de Heer (prijst de Heer)!
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)