343 - Prijst de Heer
 
1 Halleluja, prijst de Heer!
Brengt uw Heiland lof en eer.
Prijst de Heer (prijst de Heer)!
Prijst de Heer (prijst de Heer)!
Op het kruis kocht Hij ons vrij
Van des satans heerschappij.
Prijst de Heer (prijst de Heer)!
Prijst de Heer (prijst de Heer)!
 
Refrein Lof en eer (lof en eer)
Zij onze Heer (zij onze Heer).
Al mijn schuld is door gena
Uitgewist op Golgotha.
Glorie, glorie, overwinning,
Glorie, glorie, overwinning,
Door het Bloed (door het Bloed).
Halleluja (halleluja)!
 
2 't Godd'lijk Lam, voor ons geslacht,
Heeft ons heil en vree gebracht.
Prijst de Heer (prijst de Heer)!
Prijst de Heer (prijst de Heer)!
D' arme zondaar, zwak en blind,
Maakt Hij tot een koningskind.
Prijst de Heer (prijst de Heer)!
Prijst de Heer (prijst de Heer)!
 
3 Ied're keten is geslaakt.
'k Ben door 't Bloed gans vrijgemaakt.
Hem zij d' eer (Hem zij d' eer)!
Hem zij d' eer (Hem zij d' eer)!
'k Leg mijn „al” aan Jezus' voet,
Die mijn zonden heeft geboet.
Prijst de Heer (prijst de Heer)!
Prijst de Heer (prijst de Heer)!
 
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)