342 - Nader, nog nader
 

Vers 1
Des    As   Besm Ges  Des
Nader, nog nader, vast aan Uw hart,
Ges     Des     Besm Es   As  As7
Trek mij, o Je-zus, door vreugde en smart.---
Des     As Des  Ges As7 Des As
Berg mij, o Heiland, in  U - we tent.
 Des Ges  Des      As As7  Des
Schut en bescherm mij in 's werelds ellend'.
 Ges     Des A7(dim5)   Des   As7 Des 
Schut en bescherm  mij  in 's werelds el-lend'.
Vers 2
Nader, nog nader, niets heb ik, Heer,
Dat ik als offer leg voor U neer.
Niets dan een zondig gemoed is het mijn'.
Jezus, mijn Koning, o, was mij toch rein.
Jezus, mijn Koning, o, was mij toch rein.
Vers 3
Nader, nog nader, willig, o Heer,
Leg ik mijn aardse genot voor U neer,
Dat van zijn zegen 't hart had beroofd.
Jezus, mijn Heiland, Uw Naam zij geloofd.
Jezus, mijn Heiland, Uw Naam zij geloofd.
Vers 4
Nader, nog nader, o trekt Gij mij
Tot alle eigene strijd is voorbij,
Tot heel mijn zijn door Uw glans wordt verblijd,
En Gij, Heer Jezus, weer alles mij zijt,
En Gij, Heer Jezus, weer alles mij zijt.