341 - Staat gij recht voor God?
 
1 Zijn uwe zonden genageld aan 't kruis?
Staat gij wel recht voor God?
Kent gij de weg naar het hemels tehuis?
Staat gij wel recht voor God?
 
Refrein Staat gij wel recht voor God?
Leeft gij naar Zijn gebod?
Kort is het leven, u hier gegeven.
Staat gij wel recht voor God (voor God)?
 
2 Gaaft gij uw afgod, uw „ik” in de dood?
Staat gij wel recht voor God?
Maakt gij de Naam van Uw Heiland steeds groot?
Staat gij wel recht voor God?
 
3 Draagt gij uw kruis steeds met blijdschap en moed?
Staat gij wel recht voor God?
Houdt gij uw neigingen onder het Bloed?
Staat gij wel recht voor God?
 
4 Heerst 's Heren Geest op de troon van uw hart?
Staat gij wel recht voor God?
Kiest gij Gods weg, onder vreugde en smart?
Staat gij wel recht voor God?